ZADRUŽNA KNJIŽNICA

Seznam (prebranih) knjig & člankov, ki se ažurno posodablja: 

1. Bajo S. C in Roelants B: Kapital in past zadolževanja. Zadružništvo kot alternativa, Modrijan, 2015

2. Šali F.: Kaj pa je tebe treba bilo (kronika zadruge novi Novoles LRC-Straža), Zadruga novi Novoles, 2014

3. Fairbairn B.: The Meaning of Rochdale: – The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles, Centre for the Study of Co-operatives University of Saskatchew