SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, ki je ljudem in okolju prijazna, posebno pozornost posveča najranljivejšim členom naše družbe (starejši delavci, iskalci prve zaposlitve, bivši uporabniki drog, bivši kaznjenci, Romi, osebe s posebnimi potrebami, gibalno ovirane osebe, ipd) ter skrbi za trajnostni in dostojen razvoj ter rešuje družbene probleme z opravljanjem družbeno koristnih dejavnosti (socialni turizem, eko pridelava hrane, mladinsko delo, pravična trgovina, promocija zdravega načina življenja, ipd).

Socialno podjetništvo izhaja iz ljudi (stavi na ljudi) in dela za ljudi.

Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki jo odlikujejo tri nujne sestavine: podjetniška ideja z vsebovanim poslovnim modelom, organizacijska struktura podjetja, ki temelji na demokratičnih načelih in na enakopravnosti vseh zaposlenih in delovanje po načelih neprofitnosti - dobiček vlaga nazaj v lastno dejavnost.

Socialna podjetja ne ustvarjajo visoke dodane vrednoti, niti visokega finančnega donosa, dosegajo pa ogromen vpliv na skupnost.

Socialno podjetje je podjetje, ki trajno proizvaja in prodaja proizvode ali opravljate storitve na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti. Cilje poslovanja so povezani z željo/namenom:

a) zagotavljati proizvode in storitve, ki so v javnem interesu

b) razvijati inovativne rešitve reševanja socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov

c) razvijati nove možnosti zaposlovanja, zagotavljali dodatna delovna mesta za ranljive skupine ljudi

č) spodbujati sodelovanje med ljudmi, prostovoljskega dela ter družbeno solidarnost.