RISE

RISE -zavod za eksperimentalni razvoj organizacijskih oblik: zadrug, socialnih podjetij, društev, fundacij in vzajemnih družb

031 748 165

RISE Facebook