Palindrom

V Sloveniji imamo veliko število malih podjetnikov, vse več je na novoustanovljenih zadrug in socialnih podjetij, katerim dodatni stroški (kot so stroški vodenja knjigovodstva/računovodstva) pomenijo razliko med uspešnim ali oteženim poslovanjem.

RAČUNOVODSKA ZADRUGA Palindrom, z.o.o. svojim potencialnim strankam - zadrugam, socialnim podjetjem, malim - samostojnim podjetnikom in mikro družbam ter vsem novoustanovljenim pravnim osebam; nudi pet paketov storitev računovodstva. Cene paketa se delijo glede na število knjižb.

Zato smo se odločili dodati svoj prispevek k zmanjševanju stroškov in s tem racionalizaciji poslovanja. Za zadruge in socialna podjetja pri paketu S – L dajemo 30 % popust na mesečno ceno.

Palindrom, z.o.o. je podpornik družbeno odgovornega podjetništva v Sloveniji.

Naloga RAČUNOVODSKE ZADRUGE Palindrom, z.o.o., ni le zadovoljevanje potreb, interesov in želja uporabnikov, marveč doseganje dobrobiti za uporabnike in družbo nasploh.

Ker želimo z vami, kot našo potencialno stranko, navezati čim boljše poslovne odnose se bomo o potrebah pogovorili z vami osebno.