Mesto Madison

Mesto Madison - v osrčju Združenih držav, v oazi  zadružništva (V srcu Amerike, v oazi socializma)

Zadruge niso ostanek socializma, temveč so prve nastale že v sredini 19 stoletju, v zgodnje kapitalističnih državah, v Združenem kraljestvu, v Franciji in drugje po Evropi. Zadruge so oblika združevanja ljudi po vsem svetu. Tudi v ZDA t.i. zibelki kapitalizma. Glavno mesto  Madison (City of Madison)  v državi Wisconsin (Cooperatives in Wisconsin: The Power of Cooperative Action) je tipični primer mesta zadrug.

Prvi zametki zadrug v tej državi segajo v sredino 18 stoletja. V mestu Madison je najpomembneje to, da je čim več storitev javno dostopno vsem,  da zaposleni sodelujejo pri  vodenju in odločanju o svojih zadrugah, da služijo meščanom in ne  peščici lastnikov. Značilnost Madisona so zadruge na vsakem koraku. Na  področju bančništva (npr. UW Credit Union), medijskem področju,  trgovine, kmetijske in predelovalne zadrug ter stanovanjske zadruge.  Trenutno delujejo  različne vrste zadrug - zadruge s področja kmetijstva in oskrbovanja, delavske zadruge, stanovanjske zadruge, potrošniške in trgovske zadruge.