Etična Banka

DOBRA PRAKSA V EU: ETIČNA BANKA - Ideje, nameni in cilji

Etične banke so v Evropi prisotne že dalj časa. V okviru Evropske unije so v letu 2010 ustvarile petino vseh pologov. Navkljub temu pa niso neposredna konkurenca komercialnim bankam. Glavne stranke etičnih bank so manjša podjetja, obrtniki, organizacije civilne družbe, torej stranke, ki za komercialne banke niso zanimive. Etične banke s strankami vstopijo v projekt kot partnerji in tako so tudi poplačane zgolj iz ustvarjenega dobička, medtem, ko se komercialne banke vnaprej zavarujejo pri stranki (npr. hipotekarna in druga zavarovanja v primeru neuspeha).

Etična banka nastane z združevanjem večjega števila zainteresiranih in z manjšimi vložki. Zanjo je značilna visoka preglednost delovanja (transparentnost), demokratično odločanje in vodenja podjetja, socialni čut in skrb za okolje ter podpiranje nekomercialnih projektov. Bistvo te banke je v nedobičkonosnem upravljanju sredstev. Podpirajo družbeno odgovorne investicije, npr. v eko kmetijstvo, okoljevarstvo, obnovljive vire energije, kulturo in izobraževanje ter socialne projekte, zato se nanje največkrat obračajo neprofitne organizacije, socialna podjetja in zadruge.

Etična banka se od klasične/komercialne banke razlikuje po:
a) upravljanje po sistemu »en član – en glas« ne glede na višino vloženega kapitala,
b) dobiček ni najpomembnejši, temveč kakšen učinek ima naložba v lokalno skupnost,
c) kreditiranje skupin/deležnike, ki sicer nimajo dostopa do financiranja – organizacije civilne družbe, nevladne organizacije, družinska kmetijska gospodarstva ... »
č) spodbujajo varčevanje, ne trošenje.

Vsakdo lahko odpre bančni račun v etični banki, opravlja transakcije, lahko posluje po spletu, najame posojilo. Banka ne bo financirala porabe, temveč bo ljudi spodbujala k varčevanju. V etični banki ne obstaja dovoljeni minusi na računu1.

Najbolj znane etične banke v Evropi so španska Caja Laboral Popular, nizozemska Triodos Bank, italijanska Banca Popolare Etica1, nemška GLS Bank in mednarodna mreža GABY (Global Alliance for Banking on Values). Največja med njimi, pa je banka, ki je bila ustanovljena kot podružnica španske delavske korporacije.

1.) Banka izvaja kreditiranje za zadovoljevanje sprotnih potreb, ki pa je pogojeno tako, da človek racionalizira svojo porabo in mu ni treba iti v minus.

2.) Ustanovljena leta 1998 v Padovi http://www.bancaetica.it/idea-and-principles Banka Etica ima status banke, a je organizirana kot zadruga (vsak deležnik ima en glas ne glede na višino vloženega kapitala). Banka ponuja vse klasične bančne storitve - vodenje računov, varčevanje, najemanje kreditov – za fizičine osebe predvsem za nakup nepremičnine, izdajanje plačilnih kartic. Tudi plačna razmerja so urejena -med najnižjo in najvišjo plačo je lahko le šestkratna razlika. Danes ima banka, ki že od začetka posluje z dobičkom, 38.000 članov (fizične osebe, neprofitne organizacije in zadruge), 17 podružnic in 1,6 milijona dobička v letu 2013, Ogromno pa je t.i. socialnega učinka s financiranjem okoljskih, družbeno odgovornih in kulturnih projektov. V letu 2013 je imela le 2 % slabih kreditov.

Mondragon1. Evropsko združenje etičnih bank FEBEA2 je bilo ustanovljeno leta 2001 v Bruslju, ki združuje 22 članic. Med njimi je 11 bank, 6 kreditno-hranilnih zadrug, 5 investicijskih skladov in 3 fundacije s skupno bilanco, ki znaša 21 milijard evrov. Zaupanje pa jim izkazuje že dobrega pol milijona strank.
Primer ebanke na Hrvaškem (Ebanke na Hrvaškem)

Na Hrvaškem so v sredini leta odprli prvo finančno ustanovo, ki bo komercialne cilje načelno podredila demokratičnim, socialnim in ekološkim motivom. Načrt ustanovitve Etične banke - ebanke je predvideval ustanovitev Zadruge etičnega bančništva3, katere člani so solastniki ebanke. Zadruga je hkrati pravna oseba, ustanoviteljica, edina delničarka in 100-odstotna lastnica ebanke d. d. Za ustanovitev banke se zagotovlja 5 milijonov evrov (40 milijonov kun) kapitala.

Delovanje ebanke temelji na socialnih in demokratičnih načelih, ki jih druge banke ne le ne upoštevajo in teptajo, saj je njihovo poslovanja usmerjeno le na doseganje dobička. Ustanova se je že na začetku povezala z vrsto strateških programov za boj proti revščini in brezposelnosti, za spodbujanje družbenih inovacij, majhnih podjetij, podeželja in regionalnega razvoja ter za izboljšanje socialnih storitev.
Etična banka svojim članom oziroma komitentom zagotavlja najboljše pogoje poslovanja in posluje preko spleta (ne bo imela poslovalnic), kar bo že na začetku prineslo lepe prihranke. Komitente, ki storitev ne bodo mogli izvesti prek spleta, bodo zaposleni obiskali kar na domu. Obrestne mere so na najnižji možni ravni, poleg tega ni valutne klavzule. Banka ne posluje na finančnem trgu. Ves dobiček se bo na novo vlagal v širjenje zmogljivosti banke. Ker ne bo pritiskov po izključnem ustvarjanju dobička, bo ebanka (tako kot vse etične banke) ponujala veliko ugodnejše storitve, ki bodo prilagojene potrebam uporabnikov oziroma lastnikov banke. Banka (pri)dobiva denar iz varčevalnih računov svojih strank - denar, ki je bil ustvarjen z delovanjem realnega gospodarstva.

Prvi zametki v Sloveniji...

Tudi pri nas se je začelo javno govoriti o možnosti ustanovitve prve etične banke.. Razvojna zadruga eTRI in slovenska fundacija za trajnostni razvoj Umanotera sta združili moči in znanje ter predstavili projekt etične banke. Pravno je v Sloveniji težko ustanoviti banko, zato bi za začetek radi ustanovili finančno zadrugo. V tem trenutku smo v Sloveniji v fazi zbiranja pravnih in finančnih mnenj, iskanja ustanovitvenega kapitala in potencialnih investitorjev.

3.) Banka v okviru Mondragona skrbi za obstoj 256 delavskih zadrug (v lasti delavcev/zaposlenih/zadružnikov) v proizvodnem, prodajnem finančnem in izobraževalnem sektorju. V 57 letih obstoja je le-to postalo peto najuspešnejše podjetje v Španiji, katerega premoženje je vredno pet milijard dolarjev, poleg tega pa obrača skorajda prav takšno vsoto denarja.

4.) FEBEA - Fédération Européenne des banques Ethiques et Alternatives Febea.org.

5.) V Zadrugo za etično financiranje (Pristupnica Zadruzi za etično financiranje) se lahko včlani vsaka fizična ali pravna oseba. S članstvom v zadrugi pa le-ti hkrati postanejo solastniki/zadružniki v Ebanki. Članstvo fizičnih oseb v Zadrugi znaša 326 evrov (2.500 kun). Najnižji znesek za neprofitne pravne osebe je 978 € (7.500kun), za kmete 1.630 € (12.500 kun), za obrtnike in male podjetnike 2.283 € oz 17.500 kun. Vsa druga podjetja in podjetja v lasti lokalnih skupnosti morajo v osnovni kapital banke vložiti 6.200 € oz 47.500 kun.