DRUŠTVO ROJ

»Temeljne vrednote, na katerih so osnovane zadruge so: samopomoč, samo-odgovornost, demokracija, enakost, enakopravnost in solidarnost.«

ZNANJE

ZAUPANJE

ZMERNOST

Zadruge ne morejo rešiti vse aktualne probleme, k njihovim rešitvam pa lahko pozitivno pripomorejo.
Od zadrug pričakujemo, da bodo lokalne skupnosti obogatile in pomagale ljudem, da sami poiščejo izhod iz krize.